<div align="center"> <h1>koło naukowe komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej</h1> <h3>Koło naukowe Politechniki Śląskiej</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://mt-mc2.w.interia.pl" rel="nofollow">http://mt-mc2.w.interia.pl</a></p> </div>